Jumaat, 8 Januari 2010

Adakah Tuhan Islam dan Tuhan Nasrani Itu Berbeza?

Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengizinkan akhbar Herald untuk menggunakan terjemahan ‘God’ sebagai ‘Allah’ dalam penerbitan versi berbahasa Melayu kini menjadi satu isu yang kontroversial dan mengganggu pemikiran masyarakat Islam. Mengapa? Ini kerana bertitik tolak daripada konsep ‘Allah’ membawa kepada dua kepercayaan yang berbeza. Pada waktu ‘Allah’ sememangnya nama yang dirujuk sebagai Tuhan kepada orang Islam, sebagaimana terpakai dalam al-Quran, ‘Allah’ dalam konteks Nasrani adalah terjemahan kepada kosa kata ‘God’. Apakah yang membezakannya?

Apabila disebut Allah kepada orang Islam seperti dalam firman-Nya, surah al-Ikhlas yang bermaksud. “Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan Dia pula tidak diperanakkan. Dan tiada ada sesiapa yang setara dengan-Nya.” Sesungguhnya ‘Allah’ membawa pengertian tauhid yang menjadi sempadan akidah orang Mukmin.

Sementara kepada orang Nasrani, konsep ‘God’ atau ‘Lord”yang kini diterjemahkan sebagai ‘Allah’ memberikan pengertian kepercayaan yang berbeza. ‘God’ Nasrani berdasarkan konsep ‘trinity’ iaitu ‘God the father, God the son dan God the ghost (roh-roh kudus). Maka apabila disebut ‘Allah’ maka pengertian semantik dan sempadan makna kepada penganut Islam dan Nasrani adalah berbeza. Sebagai contoh mudah kalau dalam satu sekolah disebutkan ‘Allah Pencipta alam ini’ maka kepada kanak-kanak Islam yang dimaksudkan adalah Allah yang Maha Esa (yang tunggal) sementara kepada kanak-kanak Nasrani merujuk kepada konsep ‘trinity’ itu.

Bertolak daripada pegangan yang berbeza itu, sejauh manakah kewajaran perkataan Allah digunakan oleh penganut Nasrani? Istilah Allah sebenarnya bukan digunakan oleh seluruh penganut Nasrani di seluruh dunia, tetapi tidak juga bermaksud tidak digunakan langsung. Dalam konteks Malaysia, pada waktu bahasa Melayu adalah bahasa komunikasi terutamanya di Sabah dan Sarawak, maka Allah telah digunakan oleh penganut Nasrani di sana. Sama ada wajar atau tidak, Allah telah digunakan oleh penganut Nasrani walaupun tidak meluas, apatah lagi Nasrani adalah juga agama Samawi.

Kegusaran orang Mukmin adalah sejauh mana kesan jangka masa panjang dengan keizinan kepada penganut Nasrani untuk menggunakan kata ‘Allah’? Sememangnya kalau keputusan mahkamah itu menjadi lesen untuk menggunakan kata Allah secara menyeluruh maka kelak akan menimbulkan salah faham yang lebih terbuka antara penganut Islam dan Nasrani. Pada masa yang sama juga adalah sesuatu yang tidak adil untuk menghalang mereka daripada merujuk ‘Tuhan’ sebagai Allah.

Agama adalah sesuatu yang amat sensitif, apatah lagi dalam negara Malaysia yang penganut Islamnya hanya kira-kira 60%. Pada waktu kita berpegang kepada kepercayaan Tauhid bahawa ‘Allah’ itu Esa, kita harus berhati-hati apabila berbicara dan bertindak dalam menangani isu ini. Pada waktu kita mempertahankan agama, akidah dan kepercayaan kita, kita juga perlu berhati-hati jangan sampai kita menyentuh hak beragama penganut lain. Biarlah hal ini ditanggani secara bijaksana bukan melalui konfrantasi mahupun demonstrasi.